Hyppää sisältöön

Rural Growth

Miten saadaan yhdessä aikaan elinvoimaisia, toimivia ja yrittämisen kehitystä tukevia asioita?

 

Ajankohtaista

Hankkeen aktiivivaihe päättyi 30.9. 2018 ja siirryimme seurantavaiheeseen, jonka aikana pyritään edistämään hankkeessa linjattujen toimenpiteiden edistymistä yhdessä sidosryhmätahojen kanssa.

Suositeltavat toimenpiteet käyvät ilmi loppuseminaarissa esitellystä infograafista.

 

Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo from Matkailufoorumi

 

 

Hankekuvaus

Tavoitteena on PK -yritysten liiketoimintamahdollisuuksien ja kilpailukyvyn parantaminen maaseudulla. Ponnahduslautana matkailutalous, kestävä kehitys ja vihreät innovaatiot

Rural Growth on kansainvälinen yhteistyöprojekti maaseutuelinkeinojen uudistumista tukevien toimenpideohjelmien kehittämiseksi

Maaseudun matkailun (visitor economy) pk- yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen luonnon ja kulttuuriperintöä hyödyntämällä. ”Slow tourism”, kestävä kehitys

Maaseutuelinkeinojen kilpailukyvyn parantaminen omaksumalla testattuja uusia toimintatapoja: kansainvälistyminen, digitalisaatio, uudet ansaintamahdollisuudet ja tuotteistaminen

Strategioiden (policy) kehittäminen tukemaan maaseutuelinkeinojen uudistumista. Hyvien käytäntöjen levittäminen toimenpideohjelmien kautta sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen maaseutualueilla

Alueelle ominaisten vahvuuksien vahvistaminen, tuotteistaminen ja uusien markkinoiden löytäminen. Vapaa-ajan ja kakkosasuminen merkittävä osa visitor economy-sektoria. Kysyntä kohdistuu ensisijaisesti muihin kuin matkailupalveluihin. Esim. kiinteistöhuoltopalvelut. Tunnistetaan omat hyvät käytännöt ja tarpeet – esimerkiksi kansainvälistymisen tarpeet ja mahdollisuudet. Yhtenä tavoitteena viestintä- ja jakelukanavien sekä mobiilipalvelujen kehittäminen.

STRATEGINEN TAVOITE: Elävistä maaseutualueista Etelä-Savon vahvuus

 Hankkeessa tunnistetaan ja arvioidaan toimenpiteitä, joilla voidaan edistää PK-yritysten kilpailukykyä, markkinalähtöistä tuotekehitystä, digitalisaation hyödyntämistä ja laaja-alaisempaa ja syvempää verkostoitumista.

Hankkeen toiminta perustuu alueellisten sidosryhmien ja yritysten kuulemiseen ryhmätyöskentelyn muodossa (LSG, local stakeholder group) ja kansainväliseen kokemusten vaihtoon. Rural Growth-hankkeen LSG Etelä-Savossa on analysoinut pullonkauloja ja tehnyt kehittämisehdotuksia, joihin voi tutustua alla olevista dokumenteista.

Sidosryhmätyöskentelyn ideoita ja ehdotuksia

 

 

Rural Growth - sidosryhmätyöskentely 2.7. 2017 from Matkailufoorumi

 

Status Quo -analyysi - Etelä-Savon infograafi

 

 

Rural Growth Infograafi Etelä-Savo from Matkailufoorumi

 

Alueellisen toimintasuunnitelman luonnos

 

Rural Growth Regional Action Plan - Draft 02.11.2017 from Matkailufoorumi

 

Projektikumppanit:

  • Nagykanizsa (Unkari)
  • Province of Drenthe (Alankomaat)
  • Savonlinnan Yrityspalvelut Oy (Etelä-Savo, Suomi)  
  • Po DELTA 2000 (Emilia-Romagna, Italia)
  • Medina del Campo (Castilla y León, Espanja)
  • Harghita County (Romania)
  • Newcastle University (Iso-Britannia). Asiantuntijapartneri
Yhteystiedot: 

Ulla Peräkorpi
Projektipäällikkö, Rural Growth
Savonlinnan yrityspalvelut oy
+358 44 417 4992
ulla.perakorpi@savonlinna.fi 

 


Tutustu hankkeen nettisivuihin :Tykkää:  

 

Palvelut yrityksille

Aloittavat yritykset

Mikäli ajatuksenasi on uuden yrityksen perustaminen, meiltä saat apua liikeidean arvioimisessa, liiketoimintasuunnitelmien teossa, rahoitusratkaisujen etsimisessä, yritysmuodon valinnassa, lupasioissa, toimitilakysymyksissä tai valmiin yrityksen ostamisessa.